Likabehandlingsplan

På Mölndals Martial Arts Center ska alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell läggning.

Vi arbetar ständigt och medvetet med att inkludera jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.

Det är viktigt att:

  • ingen ska utstå kränkande behandling, trakasserier eller mobbning.
  • trivsel och kamratskap präglar all vår verksamhet och ett vårdat språk, Att visa hänsyn och respekt är en självklarhet.
  • medlemmars olikheter ses som en tillgång istället för ett hinder.
  • alla ska kunna vara med, utifrån sina egna förutsättningar.
  • vuxna i klubben uppmuntras ingripa om någon blir utsatt for diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
  • alla är välkomna till oss oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell läggning.

Detta bör respekteras och noll tolerans visas mot handlingar som strider mot de ovannämnda punkterna. Om du har blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller mobbning, är det mycket viktigt att du informerar styrelsen/tränare om detta.

Du når oss via: kontakt@mmacenter.se

Styrelsen för Mölndals Martial Arts Center